>

Oogdierenarts

under construction

Iris melanosis of melanoma

 

 

Iris melanosis of iris melanoma

Wat is iris melanosis of melanoma?
Bij honden, maar vooral katten komt het regelmatig voor dat er één of meerdere donkere vlekjes in de iris ontstaan. Deze vlekjes kan je vergelijken met moedervlekken in de iris (iris nevi). Vaak gaat het om goedaardig verkleuringen van de iris (iris melanosis), echter dit kunnen kwaadaardige verkleuringen worden (iris melanoma).

Symptomen
De symptomen zijn licht tot zeer donker bruine vlekken in de iris, die eerste instantie geen klachten veroorzaken. Maar uiteindelijk wel ongemak aan het oog veroorzaken, als tranen, knijpen met het oog en een afwijkende pupilvorm.

Diagnose
De vlekjes kunnen met het blote oog worden gezien. Het is zo echter niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen of het gaat om een goedaardige ‘moedervlek’ of een kwaadaardige tumor.

Wel zijn er bepaalde aanwijzingen, die er op kunnen wijzen dat het om een kwaadaardig proces gaat:

  • De vlek(ken) gaan boven het iris oppervlak uitsteken (dit beoordelen we met een zogenaamde spleetlamp).
  • De vorm van de pupil veranderd
  • De druk in het oog veranderd (we beoordelen dit met een tonometer)
  • De kleurverandering gaat richting het oogwit

Om deze zaken in de gaten te houden spreken we meestal eerste instantie een half jaarlijkse controle af.
Het is soms mogelijk om een definitieve diagnose te stellen, door met een naaldje wat cellen uit de vlekjes te zuigen en dit te laten beoordelen door een patholoog (cytologisch onderzoek). Dit is echter niet zonder risico en geeft niet altijd een duidelijke uitslag.

Prognose
Gelukkig zijn de vlekjes in de meeste gevallen goedaardig. Echter, is de tumor kwaadaardig, dan zaait hij in 63% van de gevallen uit, vooral naar de lever en de longen.

Therapie
Als er sprake is van een kwaadaardige tumor, is het noodzakelijk om het oog te verwijderen. Dit om ongemak aan het oog en uitzaaiingen te voorkomen. Regelmatig is het niet met zekerheid te zeggen of er sprake is van een kwaadaardige verkleuring of niet. We staan dan voor een groot dilemma, verwijderen we een verder goed functionerend oog met de kans ten onrechte, of lopen we het risico het niet te doen, als er dan toch sprake van een tumor, bestaat de kans dat er uitzaaiingen optreden.