>

Oogdierenarts

under construction

Oogechografie

Met behulp van een B-scan wordt een dwarsdoorsnede van het oog gemaakt. Door middel van geluidsgolven ofwel ultrasound worden de structuren van het oog in beeld gebracht. We maken gebruik van het echoapparaat als we het inwendig van het oog niet goed kunnen zien (bijvoorbeeld als het hoornvlies troebel is, of als er sprake is van een bloeding in de voorste oogkamer). Ook wordt de echo toegepast bij de controle van moedervlekken (neavus) en tumoren in het oog en voor het onderzoek van de oogkas.Voor het onderzoek wordt er een klein druppeltje verdoving in het oog gedruppeld. Honden en katten ondervinden over het algemeen weinig hinder van dit onderzoek.