>

Oogdierenarts

under construction

Oogonderzoek

Om tot een juiste diagnose te komen wordt altijd eerst een uitgebreid klinisch onderzoek gedaan. Daarnaast is  er de mogelijkheid, indien nodig, om een groot aantal specifieke oogonderzoeken uit te voeren. Op deze pagina worden de verschillende onderzoeken uitvoeriger besproken.