>

Oogdierenarts

under construction

Retinadysplasie

Retinadysplasie houdt in dat op bepaalde plekken het netvlies niet goed is ontwikkeld is. Retinadysplasie kan op verschillende kleine plekjes aanwezig zijn (multifocale retinadysplasie), over grotere gedeelten (geografische retinadysplasie) en in zeldzame gevallen het gehele netvlies betreffen (totale retinadysplasie. Vaak zal het dier als niet een te groot deel van het netvlies is aangetast, geen zichtsproblemen hebben. Retinadysplasie is bijna altijd erfelijk. Dieren met deze aandoening zijn dan ook van de fok uitgesloten. Of een hond retinadysplasie heeft kan met een opthalmoscoop bekeken worden. Er is geen behandeling mogelijk.