>

Oogdierenarts

under construction

corneadystrofie

lipid dystrofie

corneadystrofie

Wat is corneadystrofie?
Het hoornvlies, is het buitenste doorzichtige deel van het oog. Het hoornvlies is ongeveer een halve millimeter dik, en bestaat uit drie laagjes. Als er sprake is van corneadystrofie, houdt dit in dat er troebelingen optreden door opstapelingen van vnl. vet en cholesterol in 1 van die laagjes. De aandoening is erfelijk en beide ogen zijn aangetast. Al kan het aan het ene oog veel duidelijker aanwezig zijn dan aan het andere oog. De troebele zone in het hoornvlies kan rond, ovaal, boogvorming of donutvormig zijn. Cornea dystrofie moet onderscheiden worden van corneadegeneratie. Degeneratie van het hoornvlies lijkt heel erg op dystrofie, echter ontstaat als gevolg van een onderliggend oogprobleem of een stofwisselingsprobleem, waardoor er te veel cholesterol en vet in het bloed aanwezig is (zoals bv. een te traag werkende schildklier).
symptomen
Vaak wordt het binnenste laagje van het hoornvlies aangetast (stroma genaamd), dit is niet pijnlijk, meestal verergeren de klachten niet of heel langzaam en heeft de hond er geen last van. Dit is het geval bij bv. Husky’s, Samojeeds, beagles en airdale terriërs.
Bij sommige rassen (Boston terriërs, chihuahua’s en teckels) raakt vaak het binnenste laagje van het hoornvlies (endotheel genaamd) aangetast, hierdoor kan er vocht in het hoornvlies binnen dringen waardoor het heel troebel wordt, er kunnen zelfs blaren ontstaan.
Als het buitenste laagje van het hoornvlies aangetast raakt kan er een zweer ontstaan, die vaak heel pijnlijk is moeilijk geneest. De hond gaat dan tranen en knipperen, vaak ziet het oog er ook roder uit.
Behandeling
Bij een corneadystrofie waar alleen de stroma (de middelste laag) is aangetast, is in de meeste gevallen geen behandeling nodig, omdat het zicht niet ernstig belemmerd wordt en de aandoening niet pijnlijk is.
In zeldzame gevallen wordt het zicht hierdoor echt belemmerd, de enige manier om de hond dan te helpen is een hoornvliestransplantatie.
Als de buitenste laag is aangetast zal er een intensieve behandeling met oogmedicatie en soms een operatie nodig zijn om de hoornvlieszweren te genezen.
Als de binnenste laag is aangetast wordt eerste instantie met oogzalf geprobeerd de vochtopstapeling te verminderen, helaas niet altijd succesvol. Goede resultaten worden soms geboekt door operatief een stukje oogslijmvlies te verbinden met het hoornvlies.